Kwota na etat przekazana przez MS na nagrody

Decyzją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  z dnia 28 listopada 2018 roku, Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało na poszczególne apelacje środki na nagrody dla pracowników sądów  w kwocie ok. 736 zł. brutto na etat. Środki te zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości cyt.”mają być objęci pracownicy którzy pracują w sądach przynajmniej 6 miesięcy….”. Jednocześnie dyrektorzy poszczególnych jednostek zostali […]

Gdzie są Nasze pieniądze przeznaczone na nagrody?

Decyzją Sekretarza Stanu Michała Wójcika z dnia 22 maja 2018 roku znak DB-I-311-81/18/1-10 zostały przekazane środki na tzw. niestałe składniki wynagrodzeń (nagrody). Podział ww. środków w większości apelacji przebiegał płynnie i bezproblemowo, ale w pozostałych nie obyło się bez tzw. „twardych negocjacji”. W związku z podejrzeniami, iż środki przeznaczone de facto na nagrody dla pracowników […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top