Gdzie są Nasze pieniądze przeznaczone na nagrody?

Decyzją Sekretarza Stanu Michała Wójcika z dnia 22 maja 2018 roku znak DB-I-311-81/18/1-10 zostały przekazane środki na tzw. niestałe składniki wynagrodzeń (nagrody). Podział ww. środków w większości apelacji przebiegał płynnie i bezproblemowo, ale w pozostałych nie obyło się bez tzw. „twardych negocjacji”. W związku z podejrzeniami, iż środki przeznaczone de facto na nagrody dla pracowników […]

Podwyżki w Krajowej Administracji Skarbowej

21 listopada br., do późnych godzin wieczornych, trwały w Ministerstwie Finansów negocjacje związków zawodowych z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów Marianem Banasiem. Udało im, się wywalczyć podwyżkę w kwocie 655 zł. na osobę. Tu dowiesz się więcej.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top