Site Loader

LOCATION

ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

CALL NOW

692-218-700

Koleżanki i Koledzy,

w dniu dzisiejszym w spotkaniu zorganizowanym przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Michała Wójcika z ramienia NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP uczestniczyli członkowie Prezydium Naszego związku Pani Elżbieta Aleksandrowicz i Pan Piotr Domański. Pan Minister oficjalnie „uruchomił”  środki na tzw. nagrody „ministerialne” dla pracowników sądów powszechnych w kwocie 68 mln. złotych   co daje 1574 złotych brutto na etat przeliczeniowy na każdą jednostkę. Objęci tym świadczeniem zostaną pracownicy z grup zawodowych asystentów sędziów, kuratorów, urzędników, pracowników OZSS oraz tzw. innych pracowników, którzy w 2019 roku przepracowali minimum 6 miesięcy. Dalszy rozdział ww. środków na jednostkach odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących regulaminów wynagradzania, bądź w przypadku braku takowych regulaminów zgodnie ze wspólnymi ustaleniami podjętymi przez dyrektorów z przedstawicielami organizacji związkowych działających w poszczególnych sądach.
Dodatkowo Pan Dyrektor  Artur  Strumnik krótko zreferował przebieg trwających prac legislacyjnych (głównie nad siatkami płac) dotyczących grup zawodowych asystentów, kuratorów, urzędników, pracowników OZSS oraz dyrektorów. Również wstępnie ustalono termin negocjacji w kwestii podziału II transzy środków na podwyżki na styczeń/luty 2020 roku.
 
Działania związków zawodowych przynoszą wymierne efekty między innymi w postaci pozyskania ogromnych  środków na podwyżki w 2019 i 2020 roku, wynegocjowaniu wysokich corocznych nagród ministerialnych itp. Nie zapomnijmy jednak, że przed nami podział II transzy środków wynegocjowanych w bieżącym roku na podwyżki wynagrodzeń i w związku z powyższym liczymy na Waszą pomoc i uwagi we wszystkich aspektach dotyczących naszej grupy zawodowej. 

Zwrócić należy uwagę, iż liczniejsze „uzwiązkowienie” w Sądach niewątpliwie ułatwi nam trudne negocjacje z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w powyższej sprawie. Dlatego gorąco namawiamy Państwa do przystępowania do grona członków NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP- więcej informacji w zakładce dołącz do Nas.

Z poważaniem

Zarząd Główny NSZZ PWS RP

Post Author: admin