Podwyżki w Krajowej Administracji Skarbowej

21 listopada br., do późnych godzin wieczornych, trwały w Ministerstwie Finansów negocjacje związków zawodowych z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów Marianem Banasiem. Udało im, się wywalczyć podwyżkę w kwocie 655 zł. na osobę. Tu dowiesz się więcej.

Spotkanie z Janem Guzem- Przewodniczącym OPZZ oraz Arturem Strumnikiem Dyrektorem Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowe w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 14 listopada 2018 roku przedstawiciele NSZZ PWS RP w osobach Elżbiety Aleksandrowicz oraz Eweliny Podkowy spotkają się z Janem Guzem- Przewodniczącym OPZZ-u. G  Tego samego dnia powyżej wymienieni reprezentanci Naszego związku spotkają się z Panem Arturem Strumnikiem-  Dyrektorem Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowe w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sprawozdania z przebiegu ww. spotkań zostaną opublikowane niezwłocznie.

Zespół ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratur

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2018 roku poz. 308, zmieniony został skład zespołu ds.opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratur. Do reprezentowania NSZZ PWS RP  (członka OPZZ-u z reprezentatywnością na poziomie Rady Dialogu Społecznego)  w pracach ww. zespołu został oddelegowany Przewodniczący Zarządu Głównego Piotr Domański.  

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top