dołącz do Nas

Jak zostać członkiem NSZZ PWS RP w 4 krokach:
  1. wydrukowanie deklaracji członkowskiej  oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na pobieranie składek (poniżej do pobrania);
  2. podpisanie ww. dokumentów oraz wykonanie skanu i przesłanie na adres deklaracje@nszzpwsrp.pl;
  3. przesłanie oryginału deklaracji przesyłką pocztową na adres: NSZZ PWS RP ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań;
  4. przekazanie oryginału oświadczenia o pobieraniu składek do oddziału finansowego.

do wydruku 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top