Jak zostać członkiem NSZZ PWS RP w 3 krokach:
  1. wydrukowanie deklaracji członkowskiej,  oświadczenia RODO oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na pobieranie składek (poniżej do pobrania);
  2. podpisanie ww. dokumentów oraz wykonanie skanu i przekazanie ww. dokumentów Przewodniczącemu oddziału lub przesłanie na adres deklaracje@nszzpwsrp.pl;
  3. jeśli chcesz zostać anonimowym możesz sam odprowadzać należne składki poprzez np. stałe zlecenie.

Bardzo ważne:

ulga podatkowa wprowadzona w Polskim Ładzie umożliwia członkom NSZZ PWS RP za cały rok podatkowy odliczyć wszystkie składki jakie opłacie z tytułu członkostwa w Naszym związku- czyli nie ponosicie żadnych kosztów za posiadanie przymiotu członka NSZZ PWS RP i co się  wiąże z posiadaniem pełnej statutowej ochrony związkowej. 

deklaracja 

składka członkowska to jedynie 15 złotych.