dołącz do Nas

Jak zostać członkiem NSZZ PWS RP w 3 krokach:
  1. wydrukowanie deklaracji członkowskiej,  oświadczenia RODO oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na pobieranie składek (poniżej do pobrania);
  2. podpisanie ww. dokumentów oraz wykonanie skanu i przekazanie ww. dokumentów Przewodniczącemu oddziału lub przesłanie na adres deklaracje@nszzpwsrp.pl;
  3. przekazanie oryginału oświadczenia o pobieraniu składek do oddziału finansowego.

deklaracja 

oświadczenie RODO

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top