Site Loader

LOCATION

ul. Piaskowa 4-5, 61-753 Poznań

Środki na 6 procentowe niestałe składniki o charakterze motywacyjnym już trafiły  na poszczególne jednostki sądów powszechnych. Jednak najważniejszym dla NAS jest zapis który obliguje dyrektorów do bezwzględnego wypłacenia ww. środków do końca grudnia 2021 roku wobec stanowiska związków zawodowych przedstawionego na spotkaniu z udziałem  Ministra Michała Wosia  w dniu 16 listopada 2021 roku. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w dniu 4 października 2021 roku jedynie 3  REPREZENTATYWNE  organizacje związkowe podpisały porozumienie na mocy którego pracownicy sądów otrzymają dodatkowe  środki na dodatki motywacyjne jeszcze w 2021 roku, choć ustawa okołobudżetowa jasno wskazywała, iż środki te mogą zostać wydatkowane przez  dysponentów 3 stopnia w okresie od 1 września 2021 roku do  30 listopada 2022 roku. 

To dzięki NAM czyli

NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu,

MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa i Prokuratury oraz

ZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie

te środki trafią do Was jeszcze w grudniu. 

ALE DALEJ WALCZYMY O 12 %