Site Loader

LOCATION

ul. Piaskowa 4-5, 61-753 Poznań

CALL NOW

692-218-700

Ministerstwo Sprawiedliwości odblokowało środki na niestałe składniki wynagrodzeń  wygenerowane w sądach powszechnych w I, II i III kwartale 2020 roku. W przyszłym tygodniu najprawdopodobniej dojdzie do ustaleń w kwestii podziału ww. środków w poszczególnych apelacjach.

NSZZ PWS RP dodatkowo wnosi o przeniesienie na ww. cel  środków z niewypłaconych DWR-ów (zarówno orzeczników jak i pracowników z pozostałych grup zawodowych zatrudnionych w sądownictwie) oraz środków z nieobsadzonych etatów sędziowskich- dodać należy, iż  w lutym 2020 roku było tych wakatów 727 co co w skali jednego miesiąca wygenerowało kwotę 9 451 000 zł. , a po 6 miesiącach kwota ta wynosiła już  ponad

56 000 000 zł.

Czemu tej kwoty nie przekazać na ręce  pracowników sądów, którzy w czasie pandemii ryzykując życiem i zdrowiem zarówno własnym jak i członków swoich rodzin,  pełnili służbę dla dobra suwerena.

 

Post Author: admin