Site Loader

LOCATION

ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

CALL NOW

692-218-700

Problem interpretacji obecnie obowiązujących przepisów przez Dyrektorów Sądów powraca jak bumerang. Brak  przejrzystych siatek płac, jasnych i czytelnych możliwości awansów, dodatków za dyżury, rzekomy brak środków na wypłatę ekwiwalentu za nadgodziny- to tylko część patologii powstałych na skutek braku ujednolicenia przepisów wykonawczych. Dlatego NSZZ PWS RP wystąpił do MS o wznowienia zawieszonych w zeszłym roku prac nad aktami normatywnymi w powyższym zakresie.

skan pisma z.z. 9.1.2020

Post Author: admin